Sadzenie róż

Jeśli ziemia już dostatecznie przeschła, tzn. nie przylepia się do szpadla, to można zacząć sadzić róże. Oczywiście nie wspominamy o tym, że powinna być rozmarznięta po zimie. A ponieważ czasami obrazy mówią więcej niż potok słów, więc zamiast kwiecistych opisów popatrzmy na rysunki i krótkie komentarze obok zdjęć.W dołki pod różami nie dajemy żadnych nawozów […]

Przesadzanie róż w jesieni

Znane porzekadło mówi, że starych drzew się nie przesadza. Ale można przesadzać stare róże. Czasem zmusza nas do tego przeprowadzka, przebudowa ogrodu lub inne okoliczności. Listopad to najlepszy termin dla takiej pracy.Najlepiej byłoby oczywiście wykopać cały krzew z bryłą korzeniową przy użyciu maszyny, ale przeważnie trzeba sobie poradzić samemu. Najpierw ścinamy wszystkie pędy, tak żeby […]

Wiosenne cięcie róż pnących

Cięcie róż to nie tylko sprawa obfitszego kwitnienia czy estetyki krzewu ale również jeden ze sposobów walki z chorobami grzybowymi. Róże pnące dzielimy na dwie grupy – kwitnące jeden raz w sezonie i kwitnące dwa lub więcej razy.Metodę cięcia dostosowujemy do rodzaju grupy. Róże raz kwitnące przycinamy po kwitnieniu – ostrożnie tniemy stare krzewy.Róże powtarzające […]

Lekcja 4

Rose hips are the fruits of the rose bush. rose hip [ˈrəʊzˌhɪp] – owoc różyrose bush  [ˈrəʊz bʊʃ] – krzew róży Hips form on pollinated roses in late summer and autumn. pollinate [ˈpɒləneɪt] – zapylać Don’t deadhead if you want hips. deadhead [dedhed] – usuwać przekwitłe kwiaty Hips can be harvested when ripe for their […]

Lekcja 3

The common way to propagate roses is through grafting. to propagate roses [ˈprɒp.ə.ɡeɪt ˈrəʊzɪs] – rozmnażać różetrough grafting [θruː ɡrɑːftɪŋ] – za pomocą szczepienia, przez szczepienie A bud-eye or stem cutting of a rose is inserted into a rootstock of another rose, usually a hardy species, such as Multiflora or Canina. Oczko lub fragment pędu […]

Lekcja 2

Black spot effects susceptible varieties of roses. Czarna plamistość działa na podatne odmiany róż. black spot [blæk spɔt] – czarna plamistośćvariety [vəˈraɪ.ə.ti] – odmianasusceptible [sʌˈsɛptɪbəl] – podatny, wrażliwy Spraying copper fungicide is an easy way to prevent the spread of black spot as well as other fungus such as downy mildew. Opryskiwanie miedziowymi środkami grzybobójczymi […]

Lekcja 1

Winter rose protection methods depend on the hardiness zone in which you live. winter protection [wɪntər prəˈtekʃn] – ochrona przed zimąhardiness zone [hɑ:dɪnəs zəʊn] – strefa mrozoodporności, zimotrwałości When planting bare root roses, make sure the bud union is 5–7 cm below the soil line. to plant [tə plɑːnt] – sadzićbare root [beər ru:t] – […]

Ogród Różany Zamku w Łańcucie

Historia Ogrodu Różanego w Łańcucie sięga początków XX w., kiedy to zgodnie z wolą jego ówczesnych właścicieli, Romana Potockiego i jego żony Elżbiety z Radziwiłłów, zamek łańcucki przekształcono w nowoczesną rezydencję i zmieniono jego otoczenie.

‘Jacques Cartier’

‘Jacques Cartier’, to odmiana róży historycznej. Są różne zdania,  co do jej pochodzenia, jednak przyjmuje się, że powstała we Francji w 1868 roku dzięki Moreau-Robert.Jest to mała róża! Osiąga wysokość około 1 metra i zaledwie 80 cm szerokości. Nie zajmie dużo miejsca w ogrodzie i można także uprawiać ją w donicy, podobnie jak niektóre róże […]