DZIĘKI TWOJEMU WSPARCIU MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Przekaż darowiznę na rzecz stowarzyszenia ludzi połączonych wspólną pasją, pragnących współtworzyć kulturę różaną i krzewić miłość piękna, które odkryli w różach. PTR wydaje Biuletyn „Róże”, organizuje wyjazdy studyjne do ogrodów różanych w Polsce i zagranicą, przygotowuje prelekcje, wykłady, szkolenia z wiedzy o różach, organizuje wystawy i konkursy różane. 

Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli działać sprawniej i lepiej! Z góry dziękujemy za każdą darowaną kwotę. 

Przekaż darowiznę metodą tradycyjnego przelewu bankowego na rzecz na rzecz Polskiego Towarzystwa Różanego  z siedzibą 99-302 Kutno, ul. Stanisława Żółkiewskiego 4 

Nr konta w banku BNP PARIBAS  PL 31 1600 1462 1838 5136 40000 001 

W tytule przelewu należy wpisać „Donacja na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Różanego NIP 725-21-52-724” oraz swoje imię i nazwisko.  

Zebrane z donacji  pieniądze PTR przeznaczy na realizację tylko i wyłącznie celów statutowych. 

ODLICZENIE OD PODATKU 

Darczyńca, który przekazał darowiznę na rzecz PTR może pomniejszyć swój dochód w zeznaniu rocznym. Darowiznę przekazaną na wsparcie PTR można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu dochodowym.  

Osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonać odliczenia do wysokości 6% swojego dochodu.  

Osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 10% wartości dochodów uzyskanych w danym roku. Osoba fizyczna umieszcza wszelkie szczegóły dotyczące odliczeń w załączniku PIT-O. Osoba prowadząca działalność gospodarczą kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Podatnicy mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u). 

pasek_płatności_popularne