Lekcja 4

Rose hips are the fruits of the rose bush.

rose hip [ˈrəʊzˌhɪp] – owoc róży
rose bush  [ˈrəʊz bʊʃ] – krzew róży

Hips form on pollinated roses in late summer and autumn.

pollinate [ˈpɒləneɪt] – zapylać

Don’t deadhead if you want hips.

deadhead [dedhed] – usuwać przekwitłe kwiaty

Hips can be harvested when ripe for their seeds.

Owoce, kiedy są dojrzałe, można zbierać dla nasion (by pozyskać nasiona).

harvest [ˈhɑːvɪst] – zbierać, zrywać (w sensie zbierania plonów)
ripe  [raɪp] – dojrzały
seed  [siːd] – nasiono

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter