Lekcja 2

Black spot effects susceptible varieties of roses.

Czarna plamistość działa na podatne odmiany róż.

black spot [blæk spɔt] – czarna plamistość
variety [vəˈraɪ.ə.ti] – odmiana
susceptible [sʌˈsɛptɪbəl] – podatny, wrażliwy

Spraying copper fungicide is an easy way to prevent the spread of black spot as well as other fungus such as downy mildew.

Opryskiwanie miedziowymi środkami grzybobójczymi to łatwy sposób zapobiegania rozprzestrzenianiu się czarnej plamistości i innych grzybów, jak mączniak rzekomy.

copper fungicide [ˈkɒp.ə ˈfʌŋgɪsaɪd] – miedziowy środek grzybobójczy
spread of black spot [spred blæk spɔt] – rozprzestrzenianie się czarnej plamistości
downy mildew [ˈdaʊni ˈmɪldju:] – mączniak rzekomy

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter