Członkowie

Polskie Towarzystwo Różane
to:

0
Członków zwyczajnych
0
Członków wspierających
0
Członków honorowych

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Artur Krawczyk

Jacek
Kondratowicz

Jacek Kondratowicz
 

Kutnowski Dom Kultury

Miasto Kutno

Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie

Rosa Ćwik

Rosarium

Rozarium

Róża

Róże Pałka

Słaro

Zamek Królewski w Warszawie  

CZŁONKOWIE HONOROWI

Marceli Ciesielski (ur. 1941)

Absolwent Wydziału Ogrodniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Tu poznał Zygmunta Wituszyńskiego, który nauczył go prowadzenia szkółki róż. Już w czasie studiów pomagał przy organizacji Ogólnopolskiej Wystawy Róż w Poznaniu i przy tej okazji zetknął się ze środowiskiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż, do którego wstąpił w 1963 r. Uczestniczył wielokrotnie w Ogólnopolskich Wystawach Róż, skąd przywoził najwyższe wyróżnienia. W r. 1964 założył własną szkółkę róż w Inowrocławiu, którą prowadzi do dziś wraz z synem Stefanem i wnukiem Krzysztofem. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Różanego od 2018 r.

Lucjan Kurowski (ur. 1932)

Z wykształcenia i zamiłowania ogrodnik, ale także konstruktor maszyn, fotograf, podróżnik. W 1960 r. założył w Końskowoli szkółkę, która przez pewien czas zajmowała się produkcją róż. Był aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż, a także współzałożycielem i wieloletnim prezesem Związku Szkółkarzy Polskich. Spod jego ręki wyszły dwie odmiany róż, obydwie wielkokwiatowe: pomarańczowoczerwona ‘Magda’ i żółta ‘PTMR’ (skrót nazwy Polskie Towarzystwo Przyjaciół Róż). Imponującym dziełem Lucjana Kurowskiego jest internetowy katalog roślin ozdobnych. Swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawarł w wydanej w 2014 r. książce Drzewa i krzewy iglaste, na którą złożyły się omówienia ponad 500 gatunków i odmian. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Różanego od 2018 r.

Stanisław Żyła (ur. 1933)

Pochodzi z Wilczy w Wielkopolsce, gdzie jaki dziecko podziwiał róże w ogrodzie ojca. Po wojnie uczył się w technikum rolniczym. W 1957 r. ukończył studia na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej (późniejsza Akademia Rolnicza) w Poznaniu. Od 1959 r. aż do przejścia na emeryturę w 1998 r. pracował w Katedrze Roślin Ozdobnych swej macierzystej uczelni. Brał udział w pracach badawczych dotyczących odmian róż oraz ocenie gatunków pod kątem przydatności jako podkładki dla róż szlachetnych.
Na początku lat 70. rozpoczął prace hodowlane. W ich efekcie uzyskał 15 odmian, z których za najciekawsze uważa mieszańce herbatnie: ‘Prof. Oszkinis’, ‘Fryderyk Chopin’, ‘Venrosa’ i ‘Junior’; floribundy ‘Disco’, ‘Prof. Kownas’, ‘Jarocin’ i ‘Biskup Jordan’ (‘Rousefrënn’); róże miniaturowe: ‘Venus’ i ‘Św. Tereska’ oraz róże okrywowe: ‘Veneda’ i ‘Merkury 2000’. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Różanego od 2018 r.

Teresa Mosingiewicz (ur.1953)

Rodowita kutnianka, z wykształcenia magister filologii polskiej. Była dyrektorem Kutnowskiego Domu Kultury. Zajmowała się tutaj coroczną organizacją Jarmarków Różanych, później przemianowanych na Święto Róży w Kutnie, które pod tą nazwą, funkcjonuje do dzisiejszego dnia.

Marian Sołtys (ur. 1946)

Z wykształcenia socjolog, od kilkudziesięciu lat pasjonat róż. Początkowo zajmował się nimi zawodowo, a z czasem stał się kolekcjonerem, miłośnikiem i znawcą. Jego dociekliwość i umiejętność zgłębiania źródeł historycznych zaowocowały powstaniem wielu artykułów, które publikuje na swoim blogu o nazwie „Moje róże, moja pasja”, który stanowi encyklopedię wiedzy o różach na skalę europejską.

marian_soltys
Jerzy Hetman zdjęcie

Prof. Jerzy Hetman (ur. 1941)

 Emerytowany dyrektor Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Agrotech nicznego, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż.  Wielokrotnie był przewodniczącym lub członkiem Jury Ogólnopolskich Wystaw Ogrodniczych oraz członkiem Jury Międzynarodowych Wystaw Ogrodniczych  „Polagra” w Poznaniu.