Członkowie

Polskie Towarzystwo Różane
to:

Członków zwyczajnych
0
Członków wspierających
0
Członków honorowych
0

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Jacek
Kondratowicz

Jacek Kondratowicz
 

Kutnowski Dom Kultury

Miasto Kutno

Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie

Rosa Ćwik

Rosarium

Rozarium

Roza-Sobieszek

Róże Pałka

Słaro

Zamek Królewski w Warszawie  

CZŁONKOWIE HONOROWI

Marceli Ciesielski (ur. 1941)

Absolwent Wydziału Ogrodniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Tu poznał Zygmunta Wituszyńskiego, który nauczył go prowadzenia szkółki róż. Już w czasie studiów pomagał przy organizacji Ogólnopolskiej Wystawy Róż w Poznaniu i przy tej okazji zetknął się ze środowiskiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż, do którego wstąpił w 1963 r. Uczestniczył wielokrotnie w Ogólnopolskich Wystawach Róż, skąd przywoził najwyższe wyróżnienia. W r. 1964 założył własną szkółkę róż w Inowrocławiu, którą prowadzi do dziś wraz z synem Stefanem i wnukiem Krzysztofem. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Różanego od 2018 r.

Lucjan Kurowski (ur. 1932)

Z wykształcenia i zamiłowania ogrodnik, ale także konstruktor maszyn, fotograf, podróżnik. W 1960 r. założył w Końskowoli szkółkę, która przez pewien czas zajmowała się produkcją róż. Był aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż, a także współzałożycielem i wieloletnim prezesem Związku Szkółkarzy Polskich. Spod jego ręki wyszły dwie odmiany róż, obydwie wielkokwiatowe: pomarańczowoczerwona ‘Magda’ i żółta ‘PTMR’ (skrót nazwy Polskie Towarzystwo Przyjaciół Róż). Imponującym dziełem Lucjana Kurowskiego jest internetowy katalog roślin ozdobnych. Swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawarł w wydanej w 2014 r. książce Drzewa i krzewy iglaste, na którą złożyły się omówienia ponad 500 gatunków i odmian. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Różanego od 2018 r.

Zygmunt Wituszyński (1928-2022)

Z uprawą róż związany był od wczesnej młodości. Należał do drugiego pokolenia rodziny szkółkarzy, hodowców i działaczy PTMR. Jego stryjami byli Henryk Wituszyński (1924–1999) i Bolesław Wituszyński (1912–1991). Właśnie u Bolesława zdobywał pierwsze doświadczenia i należał do jego wyróżniających się uczniów. Studiował ogrodnictwo w poznańskiej Wyższej Szkole Rolniczej. Po studiach został starszym asystentem pól doświadczalnych tej uczelni, a także podejmował się prac w Katedrze Roślin Ozdobnych prof. Władysława Oszkinisa, istniejącej przy Zakładzie Kolekcji Odmian Róż. Od końca lat 50. ubiegłego wieku prowadził własne szkółki różane. Zdobywał laury na wielu Ogólnopolskich Wystawach Róż. Prawie od początku istnienia Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż był jego aktywnym członkiem. Wyselekcjonował dwie odmiany róż: ‘Irena Gołębiowska’ i ‘Bolesław’. Od 2018 r. był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Różanego.

Stanisław Żyła (ur. 1933)

Pochodzi z Wilczy w Wielkopolsce, gdzie jaki dziecko podziwiał róże w ogrodzie ojca. Po wojnie uczył się w technikum rolniczym. W 1957 r. ukończył studia na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej (późniejsza Akademia Rolnicza) w Poznaniu. Od 1959 r. aż do przejścia na emeryturę w 1998 r. pracował w Katedrze Roślin Ozdobnych swej macierzystej uczelni. Brał udział w pracach badawczych dotyczących odmian róż oraz ocenie gatunków pod kątem przydatności jako podkładki dla róż szlachetnych.
Na początku lat 70. rozpoczął prace hodowlane. W ich efekcie uzyskał 15 odmian, z których za najciekawsze uważa mieszańce herbatnie: ‘Prof. Oszkinis’, ‘Fryderyk Chopin’, ‘Venrosa’ i ‘Junior’; floribundy ‘Disco’, ‘Prof. Kownas’, ‘Jarocin’ i ‘Biskup Jordan’ (‘Rousefrënn’); róże miniaturowe: ‘Venus’ i ‘Św. Tereska’ oraz róże okrywowe: ‘Veneda’ i ‘Merkury 2000’. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Różanego od 2018 r.

Teresa Mosingiewicz (ur.1953)

Rodowita kutnianka, z wykształcenia magister filologii polskiej. Była dyrektorem Kutnowskiego Domu Kultury. Zajmowała się tutaj coroczną organizacją Jarmarków Różanych, później przemianowanych na Święto Róży w Kutnie, które pod tą nazwą, funkcjonuje do dzisiejszego dnia.

Marian Sołtys (ur. 1946)

Z wykształcenia socjolog, od kilkudziesięciu lat pasjonat róż. Początkowo zajmował się nimi zawodowo, a z czasem stał się kolekcjonerem, miłośnikiem i znawcą. Jego dociekliwość i umiejętność zgłębiania źródeł historycznych zaowocowały powstaniem wielu artykułów, które publikuje na swoim blogu o nazwie „Moje róże, moja pasja”, który stanowi encyklopedię wiedzy o różach na skalę europejską.

marian_soltys
Jerzy Hetman zdjęcie

Prof. Jerzy Hetman (ur. 1941)

 Emerytowany dyrektor Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Agrotech nicznego, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż.  Wielokrotnie był przewodniczącym lub członkiem Jury Ogólnopolskich Wystaw Ogrodniczych oraz członkiem Jury Międzynarodowych Wystaw Ogrodniczych  „Polagra” w Poznaniu.