O nas

Polskie Towarzystwo Różane
rok założenia 2016

zrzesza miłośników róż – profesjonalistów i amatorów; 
popularyzuje wiedzę o uprawie, historii i dniu dzisiejszym róż;
organizuje wystawy, konkursy różane, konferencje popularnonaukowe, prelekcje, szkolenia;
wydaje rocznik „Róże” – adresowany do miłośników ogrodów, projektantów, pracowników szkółek i centrów ogrodniczych. 
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie działać razem z nami, chcą uczestniczyć w licznych wydarzeniach różanych odbywających się w Polsce i na świecie, poznać ciekawych ludzi. Do naszego Stowarzyszenia należą osoby wielu zawodów, różnych umiejętności, dzięki czemu aktywność PTR jest bardzo różnorodna. Na pewno każdy znajdzie miejsce i zadanie dla siebie – serdecznie zapraszamy do naszego różanego grona!

Poprzednikiem PTR było Polskie Towarzystwo Miłośników Róż, które zakończyło działalność w 2000 r. Dziś znowu możemy się cieszyć istnieniem stowarzyszenia ludzi połączonych wspólną pasją, pragnących współtworzyć kulturę różaną i krzewić miłość do piękna, które odkryli w różach i które odkrywają wciąż na nowo. Kontynuując dzieło naszych poprzedników, akcja PTR “Różanka dla Gminy” ma przybliżyć wiedzę o różach, poprzez zakładanie różanek w najmniejszych ośrodkach Polski, lokalnych społecznościach, blisko zwykłych ludzi.

Należymy do
Światowa Federacja Towarzystw Różanych – www.worldrose.org
Narodowe Federacje Różane –  http://worldrose.org/national-rose-societies.html#info 
Newsletter WFRS – materiały do pobrania

Władze

Władzami Stowarzyszenia są 
Walne Zebranie Członków 
Zarząd PTR 
Komisja Rewizyjna 

ZARZĄD

Bożena Matysiak – Prezes Zarządu
Weronika Lenarczyk – Wiceprezes
Renata Krochmal – Skarbnik
Wioleta Maciejewska – Sekretarz
Janina Chodun – Członek Zarządu
Tomasz Ciesielski – Członek Zarządu
Ewa Jarmulak – Członek Zarządu
Małgorzata Kralka – Członek Zarządu
Tadeusz Pałka – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Karolina Lenart
Maria Popiak
Ewa Tretiakov

Polecane strony