O nas

Polskie Towarzystwo Różane
rok założenia 2016

zrzesza miłośników róż – profesjonalistów i amatorów; 
popularyzuje wiedzę o uprawie, historii i dniu dzisiejszym róż;
organizuje wystawy, konkursy różane, konferencje popularnonaukowe, prelekcje, szkolenia;
wydaje biuletyn „Róże” – rocznik adresowany do miłośników ogrodów, projektantów, pracowników szkółek i centrów ogrodniczych. 

Poprzednikiem PTR było Polskie Towarzystwo Miłośników Róż, które zakończyło działalność w 2000 r. Dziś znowu możemy się cieszyć istnieniem stowarzyszenia ludzi połączonych wspólną pasją, pragnących współtworzyć kulturę różaną i krzewić miłość do piękna, które odkryli w różach i które odkrywają wciąż na nowo.  

Należymy do
Światowa Federacja Towarzystw Różanych – www.worldrose.org
Narodowe Federacje Różane –  http://worldrose.org/national-rose-societies.html#info 
Newsletter WFRS

Władze

Władzami Stowarzyszenia są 
Walne Zebranie Członków 
Zarząd PTR 
Komisja Rewizyjna 

ZARZĄD

Bożena Matysiak – Prezes Zarządu 
Weronika Lenarczyk – Wiceprezes Zarządu 
Ewa Tretiakov – Sekretarz 
Janina Chodun – Skarbnik 
Tomasz Ciesielski – Członek Zarządu 
Teresa Furmańczyk – Członek Zarządu 
Teresa Marciszuk – Członek Zarządu 
Tadeusz Pałka – Członek Zarządu 
Łukasz Rojewski – Członek Zarządu 

KOMISJA REWIZYJNA

Justyna Gryz 
Anna Szpakowska 
Tomasz Gawlik 

Polecane strony