Ogrody w Polsce

Ogród Łazienki Królewskie w Warszawie

Powierzchnia dzisiejszych Ogrodów Łazienkowskich wynosi 76 hektarów, na które składają się ukształtowane w różnych latach, zróżnicowane pod względem stylistycznym, trzy ogrody: XVIII-wieczny Ogród Królewski, XIX-wieczny Ogród Romantyczny i XX-wieczny Ogród Modernistyczny.

Więcej ...

Arboretum w Wojsławicach

Ogród w Wojsławicach to magiczne miejsce, które każdego dnia i każdego roku wygląda inaczej. Powierzchnia Arboretum w 2005 r. wynosiła 62 ha. W 2017 r. otwarto GEOretum, a w 2018 r. Ogród Milenijny i ciągle nasadzane są nowe rośliny.

Więcej ...

Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie

Pałac w Wilanowie to dawna wiejska rezydencja króla Jana III Sobieskiego wybudowana przez niego w stylu włoskim, zachowująca ścisły związek z naturą,

Więcej ...

Zamek Królewski w Warszawie – Ogrody

Ogrody zamkowe, to dziś wymarzone miejsce odpoczynku, dostępne dla wszystkich chętnych. Z jednej strony otoczone majestatyczną bryłą Zamku, z drugiej otwierające się na piękną panoramę doliny Wisły,

Więcej ...

Ogrody Zamku Królewskiego na Wawelu

Ogród renesansowy, tarasowy, udostępniony do zwiedzania od 2015 r. Został odtworzony na podstawie badań archeologicznych i wzmianek historycznych.

Więcej ...

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Ogród założony w 1811 r., znajduje się na terenie Ostrowa Tumskiego, nieopodal katedry św. Jana Chrzciciela i kościoła św. Krzyża. Obecnie jego powierzchnia to ok.7,5 ha, ok. 7,5 tys. gatunków roślin, w tym 27 to pomniki przyrody: dęby, cisy, buki, platany.

Więcej ...