Lekcja 1

Winter rose protection methods depend on the hardiness zone in which you live.

winter protection [wɪntər prəˈtekʃn] – ochrona przed zimą
hardiness zone [hɑ:dɪnəs zəʊn] – strefa mrozoodporności, zimotrwałości

When planting bare root roses, make sure the bud union is 5–7 cm below the soil line.

to plant [tə plɑːnt] – sadzić
bare root [beər ru:t] – nagi korzeń
bud union [bʌd juːnɪən] – miejsce szczepienia
soil [sɔɪl] – gleba

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter