Arboretum w Wojsławicach

Ogród w Wojsławicach to magiczne miejsce, które każdego dnia i każdego roku wygląda inaczej. Powierzchnia Arboretum w 2005 r. wynosiła 62 ha. W 2017 r. otwarto GEOretum, a w 2018 r. Ogród Milenijny i ciągle nasadzane są nowe rośliny.