Biuletyn “Róże” nr 1

Biuletyn „Róże” – organ prasowy PTR, to w zasadzie magazyn poświęcony wyłącznie różom i kulturze różanej.