Dziękujemy za zgłoszenie

Zarząd PTR rozpatrzy Wniosek, po czym przekażemy informację o podjętej decyzji i pozostałych formalnościach drogą elektroniczna na podany adres skrzynki email lub telefonicznie.