Kategoria 8 – Założenia ogrodowe niestatutowe1 miejsce: Dom Opieki Oliwska Fundacji Pomoc Potrzebującym, Targówek