Paryż w Poznaniu

Podczas Areny Krajobrazu w Poznaniu 17 listopada 2022 r. zostanie przedstawiona idea powstania Kolekcji Polskich Odmian Róż w Parku Bagatelle w Paryżu na terenie najsłynniejszej i pierwszej w historii różanki na świecie udostępnionej szerokiej publiczności. To wielki zaszczyt i symbol, że praca polskich hodowców róż została dostrzeżona i będzie upamiętniona w tym historycznym miejscu.
Do dzisiejszego wydarzenia mogło dojść dzięki współpracy PTR i CCVS. Zaczęło się od publikacji w czasopiśmie “Homme et Planntes” (Ludzie i Rośliny) wydawanym przez francuskie Stowarzyszenie.

Françoise LENOBLE-PREDINE, Présidente de CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées – Konserwatorium Specjalistycznych Kolekcji Roślin), Małgorzata THOUARD, PTR – prezentują artykuł na temat polskich odmian róż w 113. numerze czasopisma “Hommes et Plantes”.
Stowarzyszenie CCVS działa od 1989r. Zrzesza pasjonatów, profesjonalistów i naukowców, którzy pragną zachować bogactwo francuskiego dziedzictwa botanicznego, kulturowego i ogrodniczego, w szczególności poprzez tworzenie specjalistycznych kolekcji. Misją jest zachowanie bogactwa i różnorodności dziedzictwa roślinnego, poprzez zrzeszanie kolekcjonerów roślin dzikich i uprawnych oraz wszystkich, którzy je wspierają. Kolekcjonerzy mogą być publiczni lub prywatni, szkółkarze, ogrodnicy, służby zieleni, ogrody botaniczne lub kolekcjonerzy amatorzy. 

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest identyfikacja, a następnie ocena głównych kolekcji roślin botanicznych lub ogrodniczych. Jeśli spełniają kryteria naukowe określone przez komisję ekspertów, otrzymują znak stowarzyszenia. CCVS chroni francuskie dziedzictwo roślinne, zapewniając jego metodyczną ochronę wśród pasjonatów.  Podobną misję mają też inne stowarzyszenia np. działające w Wielkiej Brytanii   Plantes Heritage lub w Niemczech Netzwerk Pflanzensammlungen.
CCVS opracowało statut zbiorów. Dokument ten określa ogólne kryteria dla wszystkich kolekcji, takie jak odpowiedzialne pochodzenie roślin, konieczność rozmnażania roślin w innych miejscach czy zasady monitorowania i znakowania. Dzięki temu kolekcjonerzy, członkowie CCVS mogą uczestniczyć w procesie ochrony dziedzictwa roślinnego w sposób profesjonalny i naukowy. Pierwsza kolekcja roślinna CCVS powstała w 1990 r. Jest dostępna interaktywna mapa kolekcji
Od roku 1992 Stowarzyszenie wydaje kwartalnik „Hommes et Pantes”, którego redaktorem naczelnym jest Françoise Lenoble-Prédine - czytaj więcej
redakcja “Hommes et Plantes”

Podczas Areny Krajobrazu Françoise Lenoble-Prédine opowie historię jak powstało Stowarzyszenie i jak przebiegały prace nad powstawaniem kolekcji we Francji.

Kurator Ogrodów Paryża Régis CRISNAIRE przedstawi słuchaczom Areny Krajobrazu paryskie ogrody, zaś Erik Benois w szczególności Park Bagatelle oraz miejsce powstania polskiej kolekcji.
Oprócz paryskich ogrodów poznamy również miejskie ogrody Nantes dzięki wykładowi jego opiekuna Jacquesa Soignon.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter