Jak narodziło się Kutno – miasto róż?

Strategia marki Miasta Kutna „Kutno – miasto róż” została przyjęta przez Radę Miasta 19 lipca 2012 r. i była poprzedzona wieloma konsultacjami ze wszystkimi grupami społecznymi oraz pracami koncepcyjnymi. Władze miasta miały kilka opcji do wyboru, jednak róże zwyciężyły.

Działania władz miasta plus entuzjazm mieszkańców dały dzisiejszy efekt – róże można spotkać wszędzie tj. na klombach miejskich, w ogrodach mieszkańców, na tabliczkach z nazwami ulic i innych elementach jednolitej informacji miejskiej, a także w potrawach tutejszych restauracji oraz niezwykłych wypiekach cukierniczych miejscowych mistrzów. Kolejnych pomysłów różanych nie brakuje …

system ujednoliconej informacji miejskiej
różane ciastka z cukierni Wasiakowie w Kutnie

Strategia różana została zaproponowana przez agencję Marcina Tworusa, prywatnie mieszkańca Kutna. W tradycji miasta róże były mocno zakorzenione i obecne od wielu lat. Na początku XX w. dwaj bracia Aron i Karol Eizykowie wybrali okolice Kutna na jedną z największych hodowli róż w Europie. Od 1938 r. w tej okolicy działała szkółka hodowcy róż Bolesława Wituszyńskiego, w 1950r. powstała szkółka Henryka Wituszyńskiego, a także Mieczysława Albińskiego. Z inicjatywy kutnowskich hodowców w 1965 r. odbyła się pierwsza w Kutnie wystawa róż, zorganizowana w Klubie Międzyspółdzielnianym „Na Górce”, która- w 1975 r. po raz pierwszy przeniosła się do KDK. Przez 15 lat impreza odbywała się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż, wspierana przez prezes Stowarzyszenia Irenę Gołębiowską. Z biegiem czasu wystawa przekształciła się w święto miasta Święto Róży organizowane przez Kutnowski Dom Kultury, a współpraca ze Stowarzyszeniem Florystów Polskich spowodowała, że w Kutnie ma miejsce wiele wydarzeń o wymiarze artystycznym.

Królowa Róż A.D. 2022

Współpraca z Polskim Towarzystwem Różanym zaowocowała profesjonalną Konferencją Różaną, która w 2022r. miała charakter międzynarodowy, zaś Konkurs o Złotą Różę tak dla profesjonalistów, jak i amatorów, ocenia profesjonalne jury PTR, działające wg standardów międzynarodowych.

Wystawa Róż, KDK, 2022r.

Mieszkańców miasta idea Kutna – miasta róż dała możliwość wzmacniania więzi społecznych i tożsamości miejsca. Przykładem są akcje społeczne „Różane Kutno”, WyRÓŻnij się”, „Różana Rodzina”, wprowadzająca nowonarodzonych mieszkańców miasta  do kutnowskiej społeczności.

Akcja Różana Rodzina

Powodzenie projektu nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra współpraca pomiędzy pracownikami Urzędu Miasta i Kutnowskiego Domu Kultury, a mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. To wzorowy przykład dla innych miast jak powinna taka współpraca wyglądać, aby przyniosła sukces i zadowolenie wszystkim stronom uczestniczącym w jego realizacji.

PTR
Wykorzystano materiały i zdjęcia dzięki uprzejmości KDK

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter