Walne Zebranie Członków PTR w Kutnie

W dniu 28 maja 2022 r. odbyło się w Kutnie Walne Zebranie członków PTR. Oprócz części formalnej polegającej na zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu, które przedstawiła Prezes PTR Bożena Matysiak oraz sprawozdania finansowego za 2021 r., pojawiły się nowe inicjatywy zaktywizowania działalności członków PTR, które będą prezentowane w najbliższym czasie.

członkowie PTR obecni w Kutnie
od lewej strony: Przewodnicząca Zebrania Bożena Matysiak, Sekretarz Zebrania Wioleta Maciejewska podczas pracy.
wspólne przeglądanie pięknego albumu podarowanego do Biblioteki Różanej PTR przez Pana Tadeusza Kurka, któremu raz jeszcze dziękujemy.

W związku z rosnącymi kosztami obsługi biura zdecydowano się na podniesienie składki członkowskiej  od 2023 r. Składka wyniesie 120 zł dla członka zwyczajnego, 60 zł składka obniżona dla emerytów, rencistów i studentów, zaś 180 zł dla małżeństw i związków partnerskich.

Zarząd PTR podjął uchwałę o wydaniu członkom PTR Legitymacji członkowskich.

Pogoda nie była najlepsza, ale humory dopisywały, gdyż miło było zobaczyć się po długiej, zimowej przerwie.

uczestnicy Walnego Zebrania Członków PTR 28 maja 2022r. w Kutnie

Po Walnym Zebraniu członkowie PTR mogli uczestniczyć w Panelu Różanym przeniesionym do wnętrz KDK, ze względu na niepewną pogodę. Jako pierwsza miała wykład prezes PTR prof. Bożena Matysiak dotyczący tajemnicy zapachu i wszystkiego co się z nim wiąże.

Panel Różany prowadziła Wioleta Maciejewska

Profesor Janusz Łuszczyński, redaktor naczelny Rocznika „Róże”, opowiedział jak powstawał bieżący numer i jakie tematy poruszają autorzy tekstów, a także co planują na rok przyszły.

Wioleta Pisarska, sędzia w konkursach różanych, zapoznała publiczność z kryteriami jakie powinna spełniać róża zgłaszana do konkursu różanego.

Wioleta Pisarska omawia szczegółowo cechy jakie powinny charakteryzować kwiat róży zgłaszany do konkursu różanego.

Wszystkim uczestnikom konkursów różanych życzymy powodzenia.

PTR

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter