Profesjonalny Konkurs o Złotą Różę XXIV Święta Róż Końskowola 2021r.

Organizatorem Konkursu Różanego jest Polskie Towarzystwo Różane oraz Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak. Celem konkursu jest popularyzacja oraz upowszechnianie wiedzy w tematyce różanej w szczególności róż uprawianych w gruncie.

Konkurs odbywa się w ramach XXIV Święta Róż Końskowola 2021.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Polskiego Towarzystwa Różanego oraz na stronie gok.konskowola.pl

Regulamin Konkursu Różanego dla Profesjonalistów

 1. Główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Złota Róża”  Wystawy Róż Końskowola 2021 przyznawana przez Jury konkursu.
 2. Jury przyznaje również Srebrną i Brązową Różę.
 3. Konkurs odbywa się w ramach  XXIV Święta Róż.
 4. Konkurs skierowany jest do producentów róż w gruncie, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Producentem róż jest osoba fizyczna lub firma, której główna działalność skupiona jest na uprawie róż.
 6. Oceny róż dokonuje Jury składające się z członków PTR.

Zasady konkursu

 1. Producent może zgłosić do konkursu dowolną ilość odmian róż, które sam wyhodował w gruncie lub w pojemnikach.
 2. Zgłaszane odmiany muszą być prawidłowo oznaczone i zawierać w kolejności:
  • nazwę  odmiany  (dodatkowe    informacje    jak hodowca i rok powstania, wyłącznie kiedy są niezbędne do prawidłowej identyfikacji),
  • kategorię, w której dana odmiana jest prezentowana,
  • imię i nazwisko wystawcy lub nazwę firmy wystawiającej.

Klasy róż konkursowych

 1. W     konkursie    różanym    dla    profesjonalistów  zostały    ustanowione    klasy, które korespondują do uznanego podziału róż na grupy. W kolejności są to:
  • Wielkokwiatowe (HT) – (mieszańce herbatnie i grandiflory)
  • Retro (R) – (róże w stylu angielskim)
  • Wielokwiatowe (W) – floribundy i polyathy
  • Miniaturowe i pnące (M)
  • Parkowe i okrywowe (P)
  • Inne (I) – (historyczne, naturalne lub zbliżone do naturalnych)
 2. Złota, srebrna i brązowa róża, jest przyznawana przez Jury w dowolnej klasie i wybierana jest pośród róż, które uzyskały największą ilość punktów.
 3. Sędziowie mogą nie przyznać nagród, jeśli zgłoszone odmiany nie będą spełniały wystarczającej ilości kryteriów.
 4. Decyzja sędziów jest ostateczna.
 5. Oficjalna skala punktacji ogólnej, ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Różane:
  • ogólne wrażenie – 25 pkt
  • forma – 20 pkt
  • kolor, wybarwienie – 15 pkt
  • łodyga, liście i proporcja – 20 pkt
  • substancja płatków – 10 pkt
  • rozmiar – 10 pkt
  • RAZEM – 100 pkt
 6. Rozmiar nie oznacza koniecznie największego kwiatu na wystawie. Chodzi o zaprezentowanie kwiatów optymalnie reprezentujących przedstawiciela w danej klasie/odmianie.
 7. Najlepszym stadium do oceny kwiatów pełnych i półpełnych, jest wówczas, gdy są one rozwinięte od 1/2 do 3/4.
 8. Mieszańce herbatnie mają być pozbawione pąków.
 9. Łodyga powinna być wyprostowana z odpowiednią ilością liści.
 10. Wszystkie liście w sposób naturalny powinny podkreślać charakter odmiany.
 11. Sztuczne nabłyszczanie liści jest zabronione.
 12. Łodyga nie powinna być dłuższa niż 50 cm.
 13. Dopuszcza się użycie gąbki florystycznej lub innych elementów klinujących.
 14. Kolce znajdujące się wewnątrz wazonu mogą być usunięte, pod warunkiem, że nie zostaną usunięte te kolce, które znajdujące się nad krawędzią wazonu.
 15. Jeśli w danej klasie pojawi się odmiana/odmiany w liczbie powyżej trzech, Jury może zdecydować o stworzeniu indywidualnej klasy oceny dla tej odmiany.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, by w trakcie trwania wystawy, po ocenie sędziowskiej, usuwać zwiędłe lub opadające kwiaty w celu utrzymania dobrej ekspozycji.

Konkurs

 1. Wystawa Róż będzie otwarta  11. 07. 2021 r., w  godz. 13:00 do 17:00.
 2. Miejsce Wystawy : Ratusz, ul. Rynek 35, 24-130 Końskowola.
 3. Zgłoszenia  róż do konkursu : będą przyjmowane do czwartku 8 lipca 2021 do godz. 15:00.
 4. Sędziowanie rozpocznie się w dniu 11.07.2021 r. od godz. 10:00.
 5. W trakcie pracy Jury, wystawcy nie mogą być obecni w pawilonie wystawienniczym.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 11 lipca 2021 r. w trakcie uroczystości XXIV Święta Róż.

Definicje

Kwiat pojedynczy — prosty kwiat najczęściej składający się z 5 płatków.

Kwiat półpełny — składający się maksymalnie z 15 płatków ułożonych w trzech rzędach.

Tylko róża — dotyczy ekspozycji pojedynczego kwiatu na jednej łodydze. Otwartego w 1/2 do 3/4 i pozbawionego bocznych pąków. Ta ekspozycja jest możliwa w klasach: mieszaniec herbatni, floribunda, miniatura.

Klasa pnące — przynajmniej 2 kwiaty powinny być w połowie otwarte. Gałąź powinna reprezentować cechy charakterystyczne odmiany jak również być symetrycznie rozłożona. Zarówno pojedynczy kwiat jak i układ wszystkich rozkwitniętych kwiatów przedstawiają jednakową wartość.

Klasa floribundy — Charakteryzuje się kwiatami zebranymi w grupie na jednej gałązce. Przynajmniej dwa kwiaty na gałązce powinny być w połowie otwarte. Gałąź powinna reprezentować cechy charakterystyczne dla odmiany, jak również być symetrycznie rozłożona.

Kwiat pojedynczy — prosty kwiat najczęściej składający się z 5 płatków.

Kwiat półpełny — składający się maksymalnie z 15 płatków ułożonych w trzech rzędach.

PTR

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter