24. Święto Róż w Końskowoli 10-11 lipca 2021 r.

Trochę historii

Końskowola, to miejsce na mapie Polski, związane od wielu lat z różami, szczyci się ponad 200 letnią tradycją w tym zakresie. Położone tuż obok Puław,  ale też niedaleko Lublina. Ma bogatą tradycję patriotyczną, gdyż za działalność powstańczą mieszkańców i poparcie powstańców styczniowych, Końskowola została ukarana w 1870 r. utratą praw miejskich – i tak zostało po dzień dzisiejszy.
Prawa miejskie Końskowola uzyskała w 1532 roku dzięki staraniom miecznika wielkiego koronnego, Andrzeja Tęczyńskiego. Później miasto było w rękach Łukasza Opalińskiego, a jeszcze później Czartoryskich.

Dzięki Czartoryskim region rozwijał się, produkując wiele wyrobów rzemiosła i żywność na potrzeby tej bogatej rodziny zamieszkującej w Puławach, a Końskowola była centrum administracyjnym majątku. Izabela Czartoryska założyła ogród w stylu angielskim w Pożogu i zachęcała do tworzenia podobnych. Na potrzeby tegoż ogrodu powstała szkółka produkująca materiał roślinny, która była zaczątkiem szkółkarskich tradycji w tym rejonie Polski.

W 1831 r. dobra Czartoryskich zostały skonfiskowane, w tym Pożóg, i przeszły pod administrację rosyjską. W 1869 r. ogród w Pożogu został przekazany Instytutowi Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, a w 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, w Puławach zorganizowano Państwowy Instytut Nauk Gospodarstwa Wiejskiego. Podlegał mu utworzony w Pożogu, na terenach dawnego ogrodu Czartotyskiej, Zakład Hodowli Drzew i Krzewów Owocowych i Wierzby Koszykarskiej. W 1920 roku szkółki drzew owocowych zajmowały ok. 4 ha, drzew ozdobnych 2 ha. Poza tym na 1 hektarze uprawiano róże oraz krzewy ozdobne. Od tego czasu, chociaż miejsce to zmieniało swoje formy organizacyjne, przez cały czas było związane z produkcją szkółkarską.

W latach 60-tych nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój szkółkarstwa róż. Do najlepszych firm, głównie z okolic Kutna i Warszawy dołącza Lucjan Kurowski z Końskowoli, wieloletni wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Róż, Przewodniczący Sekcji Producentów Róż przy PTMR i obecnie członek honorowy Polskiego Towarzystwa Różanego. W tym czasie w okolicach Końskowoli powstawały kolejne liczne szkółki róż, których materiał (rosa multiflora), odmienny od produkowanego gdzie indziej w Polsce, pochodził z Pożogu.

Pod koniec lat 70-tych rozpoczęła się w Polsce towarowa produkcja materiału szkółkarskiego w pojemnikach, Końskowola jawiła się jako zagłębie szkółkarstwa – działali tu Lucjan Kurowski i Mieczysław Dębski, który założył własne gospodarstwo, a później dołączyli do niego synowie. Obecnie szkółki Braci Dębskich gospodarują na obszarze ponad 120 ha. W latach 80-tych wraz ze spadkiem opłacalności produkcji róż, wielu szkółkarzy zmieniło profil produkcji, ale Końskowola ciągle jest zagłębiem szkółek tych kwiatów – szacunkowo produkuje się od ok. 4,5 do 6 miliona sadzonek róż na terenie gminy.

Po raz pierwszy Święto Róż odbyło się w Końskowoli w 1998 r., kiedy pokazano 45 odmian róż i wystawiało się 9 szkółkarzy. Od tamtego czasu, co roku, w lipcu, kontynuowano imprezę.
Mieszkańcy są dumni ze swej tradycji. W rejonie Końskowoli jest zlokalizowanych wiele szkółek, które produkują sadzonki drzew i krzewów owocowych, a także róż.

Głównym hasłem gminy od 2015 r. jest Końskowola – serce polskiego szkółkarstwa.

Program XXIV Święta Róży

Sobota: 10 lipca 2021 r.

7:30 – Rozpoczęcie Zawodów Wędkarskich na stawach w Starej Wsi
8:00 – X Pieszy Rajd Różany: zbiórka przed Ratuszem – trasa szlakiem niebieskim – od szkoły w Bochotnicy przez Zbędowice, Parchatkę, Kolonię Zbędowice i Las Stocki (12km)
9:30 – XII Rajd Rowerowy Szlakiem Różanym, zbiórka przed Urzędem Gminy wyjazd godz. 10.00
11:00 – Rajd Nordic Walking – zbiórka: Skowieszyn wiata przy dawnej szkole
18:00 – Zwiedzanie zabytków Końskowoli z przewodnikiem zbiórka przed Ratuszem

Niedziela: 11 lipca 2021 r.

12:00 – Msza Święta w kościele parafialnym w intencji producentów róż, szkółkarzy, ogrodników i rolników
13:00 – Oficjalne otwarcie Święta Róż w Ratuszu
Otwarcie XXIV Wystawy Róż w Ratuszu
Otwarcie Muzeum Tęczyńskich w Ratuszu
Uroczystość nadania imienia nowej odmianie róży : ‘księżna Izabela’
Koncert Orkiestry Dętej Gminy Końskowola
Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą różę wystawy”, „Różę Miss Publiczności” oraz „Profesjonalnego Konkursu Różanego” Polskiego Towarzystwa Różanego
Koncert Chóru „Śpiewający Seniorzy”
Koncert Duetu saksofonowego
w godz. 13.00 – 16.30 będzie można zwiedzać Muzeum Tęczyńskich oraz krypty w kościele parafialnym

róża ‘Księżna Izabela’ – będzie miała swój chrzest podczas XXIV Święta Róż w Końskowoli, hodowca Łukasz Rojewski

PTR

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter