Walne Zebranie PTR w Będlewie

W tym roku Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Różanego odbyło się w dniu 19 czerwca 2021 r. poza siedzibą Stowarzyszenia, w ośrodku konferencyjnym  IM PAN w Będlewie, pięknie położonym w zabytkowym pałacu otoczonym starym parkiem. Szczęśliwie udało się spotkać, po wielu wcześniej przesuwanych ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, terminach. Frekwencja dopisała i humory również.

Komisja Skrutacyjna liczy głosy

Pałac w Będlewie zatopiony w zieleni. Na zdjęciach poniżej przedstawiamy kilku mieszkańców parku.

Porządek obrad był dość bogato wypełniony, gdyż członkowie PTR i Zarząd byli bardzo aktywni w 2020 r., a efekty tej aktywności są widoczne w roku bieżącym. Walne Zebranie członków zwyczajnych PTR  zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2020.

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Różanego kadencji 2018 – 2020 r.:

 1. Bożena Matysiak – prezes Zarządu
 2. Weronika Lenarczyk – wiceprezes 
 3. Janina Chodun – skarbnik
 4. Ewa Tretiakov – sekretarz
 5. Łukasz Rojewski
 6. Tomasz Ciesielski
 7. Tadeusz Pałka
 8. Teresa Marciszuk
 9. Teresa Furmańczyk

Zarząd Polskiego Towarzystwa Różanego zawsze starał się być prekursorem działań, które wpływają na profesjonalny rozwój kultury różanej w Polsce. I tak też było w 2020 r. Pomimo obiektywnych trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, PTR uczestniczył w kilku interesujących wydarzeniach, a Zarząd podejmował ważne dla Towarzystwa decyzje.

W dniach 13-15 lutego na targach GARDENIA w Poznaniu eksperci z PTR – Adam i Janina Chodun przeprowadzili pokazy cięcia i pielęgnacji róż. Na stoisku zapachowym PTR-u pod hasłem „Zapach róży – dusza róży” członkowie PTR udzielali porad dotyczących róż ogrodowych. Przeprowadzono konkurs na najciekawszy zapach róży spośród prezentowanych na stoisku odmian. Stoisko PTR i Kutna Miasta Róż było częścią projektu Arena Krajobrazu zorganizowanego przez Fundację Fractal Tomka Ciesielskiego.

W dniu 28 lutego odbyło się spotkanie Zarządu PTR z przedstawicielami Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej. Omawiano możliwości współpracy i przystąpienia Zamku Królewskiego do Polskiego Towarzystwa Różanego jako członka wspierającego.

„Kapituła do spraw wyróżnień i odznaczeń” ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Różne podjęła uchwałę o ustanowieniu odznaczenia “Królewski Ogród Doskonałości”. Odznaczenie przyznawane jest za zasługi w krzewieniu i utrwalaniu polskiej kultury ogrodniczej. Odznaczeniem “Królewski Ogród Doskonałości” w 2020 r. zostały uhonorowane Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie.

W dniach 22-23 maja 2020 r. w Kutnie na corocznym „Pikniku Wśród Róż” zorganizowano cykl prelekcji poprowadzonych online przez ekspertów PTR: „Porozmawiajmy o różach”, „Jak dbać o róże pnące by obficie kwitły?”, „Ciekawe odmiany róż dzikich”, „Jak sadzić róże w donicach” oraz „Opowieść o różach – książeczka dla dzieci w wersji online”. Partnerem wydarzenia był PTR, a nad całością wydarzenia czuwała Weronika Lenarczyk.

W sierpniu Polskie Towarzystwo Różane zostało zaproszone do współpracy podczas organizacji cyklu webinariów dotyczących sztuki ogrodowej pn. „Cztery pory roku w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”.  Webinaria odbywają się od października 2020 do września 2021 r.

W dniach 4-6 września 2020 r. w Kutnie odbyła się kolejna edycja corocznego kutnowskiego Święta Róży oraz ogólnopolska Wystawa Róż. Na wystawie prezentowano ponad 160 odmian róż. Istotny wkład w powstanie wystawy mieli szkółkarze – członkowie PTR jak Tadeusz Pałka, Adam i Janina Chodun, Marceli Ciesielski, Andrzej Ćwik, Ewa Jarmulak, Mariusz Sobieszek i Łukasz Rojewski. Dostarczyli oni liczne bukiety kwiatów róż produkowanych na polu. Wszystkie odmiany zostały szczegółowo opisane i przyporządkowane do grup konkursowych przez ekspertów z PTR pod kierunkiem Ewy Tretiakow. Jury konkursowe PTR w składzie Wioletta Pisarska, Anna Szpakowska, Ewa Ostrówka i Justyna Gryz przeprowadziło profesjonalny konkurs o Złotą Różę. W ramach Święta Róży Polskie Towarzystwo Różane wraz z Kutnowskim Domem Kultury zorganizowało VI Konferencję Różaną w wersji online. Można było wysłuchać prelekcji Bożeny Matysiak nt. „Kolekcji róż Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach”, Łukasza Rojewskiego nt. „Ludzie vs. róże – asymilacja przeciwległych królestw” oraz Tomka Ciesielskiego nt. „O różach w podróży”. Sukces wydarzenia nie byłby możliwy bez profesjonalnego zaangażowania Weroniki Lenarczyk.

We wrześniu Polskie Towarzystwo Różane przyjęło w poczet członków wspierających Urząd Miasta w Kutnie i Kutnowski Dom Kultury.

W październiku 2020 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Piotrem Marciszukiem – Wydawcą Wydawnictwa STENTOR a Polskim Towarzystwem Różanym dotyczycącą wydawania biuletynu „Róże”. Powołano Radę Programową biuletynu, która pełni funkcje doradcze i ściśle współpracuje z wydawcą  i Redaktorem Naczelnym przy opracowywaniu nowych numerów rocznika, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny oraz wysokiej kultury wydawniczej w zakresie ekspozycji treści. W skład Rady Programowej zostali wybrani: Adam Chodun, Ewa Jarmulak, Weronika Lenarczyk, Bożena Matysiak i Łukasz Rojewski. Podpisana umowa zaowocowała ukazaniem się numeru 4-5 biuletynu „Róże” w marcu 2021 r.

W ramach odkrywania sztuki na co dzień, Polskie Towarzystwo Różane przystąpiło do współpracy z Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i Muzeum Narodowym w Kielcach w zakresie rozpoznawania gatunków i odmian róż przedstawionych na historycznych obrazach. Muzea w ramach współpracy przesłały do PTR kilkadziesiąt reprodukcji obrazów z własnych zbiorów (w wersji elektronicznej) namalowanych przez malarzy w różnych okresach historycznych, począwszy od połowy XVI do początku XX wieku. Na obrazach o zróżnicowanej ekspresji artystycznej przedstawione są portrety kobiet z kwiatami róż, ale także martwa natura z różami w roli głównej. Powołana na Walnym Zebraniu grupa do zadań specjalnych ‘Kobiety-Róże-Obrazy’ Ewa Jarmulak, Łukasz Rojewski i Renata Krochmal zakończyła pierwszy etap współpracy, a wyniki analizy dotyczącej przynależności róż do grupy taksonomicznej (z dużym prawdopodobieństwem) lub określenia konkretnej odmiany zostały przekazane odpowiednim muzeom.

Jesienią 2020 r. podjęto decyzję o gruntownej przebudowie i unowocześnieniu strony internetowej PTR. W kwietniu 2021 r. ruszyła nowa strona www.ptrosa.pl.

Walne Zebranie członków zwyczajnych PTR  zatwierdziło również sprawozdanie finansowe za rok 2020. Dokonano wyboru 10 osobowego Zarządu nowej kadencji, trwającej w latach 2021 – 2023. Wybrano też członków 3 osobowej Komisji Rewizyjnej.

Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Różanego kadencji 2021 – 2023 r.:
 1. Karolina Lenart
 2. Maria Popiak
 3. Ewa Tretiakov

Prezes PTR  Bożena Matysiak przedstawiła także plany na 2021 r., jednocześnie zachęcając wszystkich do aktywnego włączanie się w działalność Stowarzyszenia. Ustalono stawki składek rocznych dla członków zwyczajnych PTR za 2021 r. oraz za 2022 r. Na koniec uchwalono ujednolicony tekst statutu PTR.

Członkowie 10 osobowego Zarządu nowej kadencji dokonali wyboru Prezesa PTR, którym została ponownie  Pani Bożena Matysiak, a także wybrali Wiceprezesa, Skarbnika i  Sekretarza.

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Różanego kadencji 2021 – 2023 r.:
 1. Bożena Matysiak – prezes Zarządu
 2. Weronika Lenarczyk – wiceprezes 
 3. Renata Krochmal – skarbnik
 4. Wioleta Maciejewska – sekretarz
 5. Janina Chodun
 6. Tomasz Ciesielski
 7. Ewa Jarmulak
 8. Małgorzata Kralka
 9. Tadeusz Pałka
 10. Łukasz Rojewski

Po zakończeniu części formalnej spotkania miała miejsce grillowa Biesiada PTR. Przy ognisku odbywały się liczne konkursy, miały miejsce zabawy i żarty, a uczestnicy tego wydarzenia mogli się lepiej poznać i zintegrować. Wszystko odbywało się w pięknych okolicznościach przyrody, przy dźwięku kumkających żab, który dochodził z pobliskiego parkowego stawu. Można było w tych warunkach zapomnieć o troskach całego świata.

ogień już dogasa

Kolejnego dnia członków PTR czekała następna atrakcja, czyli wycieczka.

Wycieczkę zrelacjonujemy oddzielnie.

PTR

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter