Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Różanego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Różanego.

Zebranie odbędzie się dnia 19 czerwca – sobota godz.16:00 – Pałac Będlewo.

Pałac Będlewo, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew.

Poniżej proponowany porządek obrad Zebrania.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania oraz powitanie przez Prezesa i Członków Zarządu;
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania;
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad;
 4. Wybór Członków do Komisji Skrutacyjnej;
 5. Informacja Komisji Skrutacyjnej dotycząca prawomocności Zebrania (sprawdzenie obecności oraz kworum);
 6. Ustalenie wysokości składek na rok 2021, 2022 oraz ustalić okres do wpłacenia składek rocznych;
 7. Zmiana statutu PTR (referuje Renata Krochmal) – proponowane zmiany w statucie znajdziecie Państwo w dokumencie Statut PTR- 31.05.2021 – w załączeniu;
 8. Krótkie streszczenie działalności Towarzystwa w zeszłym roku (referuje Bożena Matysiak);
 9. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. (referuje Janina Chodun).
 10. Wybór nowych Członków do Zarządu;
 11. Wybór nowych Członków do Komisji Rewizyjnej;
 12. Omówienie bieżących spraw oraz planów na rok 2021 (referuje Bożena Matysiak):  a.) nowa strona internetowa PTR-u  b.) udział PTR w imprezach różanych w 2021 roku;
 13. Zgłoszenie pytań oraz wolnych wniosków;
 14. Przyjęcie Protokołu Obrad z Walnego Zebrania Członków;
 15. Zakończenie zebrania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: .

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter