Międzynarodowa Konferencja pt. „Ogrody historyczne: autentyzm, ochrona i zarządzanie”

W dniach 25–27 września 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. Ogrody historyczne: autentyzm, ochrona i zarządzanie, w której wzięło udział niemal 180 osób z 11 krajów. Gospodarzem konferencji był Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, profesor dr hab. Wojciech Fałkowski, a koordynatorami Monika Drąg, Paweł Gutt i Lesław Krzewski.  

Polskie Towarzystwo Różane miało zaszczyt objęcia patronatu nad konferencją wespół ze znamienitymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi takimi jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, IFLA Europe, Polski Komitet ds. UNESCO, European Garden Heritage Network, European Network of Historic Gardens, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Z kolei partnerem organizacyjnym Zamku w realizacji wydarzenia były Łazienki Królewskie, a także Kutno – miasto róż.

Reprezentacja PTR wraz z Moniką Drąg (Zamek Królewski w Warszawie) i Henrianne De Briey (WFRS)
Tadeusz Pałka, PTR

Konferencja odbyła się w roku zakończenia procesu odtwarzania Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie, które uroczyście otwarto 11 maja 2019 r. Konferencja była bardzo ważnym wydarzeniem dla Zamku Królewskiego, który oczekiwał na swe ogrody niemal od początku istnienia. Powstanie Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie kończy właściwy proces restytucji Zamku jako siedziby królów i Rzeczypospolitej oraz całego Starego Miasta. Konferencja podkreśliła wagę wydarzenia i zwróciła uwagę na problematykę rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych w Polsce i Europie.

W czasie konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać ponad piętnastu prelegentów, w tym z zagranicy i z Polski. Gościem specjalnym konferencji była hrabina Henrianne De Briey, Prezydent Światowej Federacji Stowarzyszeń Różanych (WFRS), córka założycielki WFRS – Lily de Gerlache. Od najmłodszych lat śledziła i pomagała matce podczas prawie wszystkich wystaw różanych, organizowanych przez Belgijskie Królewskie Narodowe Towarzystwo Róż. Jej pierwszy kontakt z Federacją miał miejsce podczas Światowej Konwencji Beneluksu w 1997 roku. Hrabina Henrianne De Briey wygłosiła referat pt. „Osiągnięcia i cele Światowej Federacji Stowarzyszeń Różanych”. Uczestników zaprosiła na przyszłoroczną konferencję organizowaną przez Rosa Belgica pt. „The 15th International Heritage Roses”, która odbędzie się w dniach 8-12 czerwca 2020 r. w Brukseli. Hrabina podarowała Polskiemu Towarzystwu Różanemu jubileuszowy, przepiękny album wydany z okazji 50 rocznicy powstania Światowej Federacji Stowarzyszeń Różanych. Gościem specjalnym konferencji był także Łukasz Rojewski, hodowca nowych odmian róż, członek Amerykańskiego Towarzystwa Hodowców Róż, członek Klubu Hodowców przy Światowej Federacji Towarzystw Różanych, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Różanego. Łukasz Rojewski wygłosił referat pt. „Wspólna historia róży i człowieka”. Owacjami uczestników został nagrodzony doskonały wykład Moniki Drąg pt. Ogród, który „podobno nie ma historii” – ochrona substancji zabytkowej na przykładzie odtworzenia Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie.   

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzenia dwóch rezydencji królewskich: Zamku Królewskiego wraz z odtworzonymi Ogrodami oraz Łazienek Królewskich w Warszawie. W Łazienkach Królewskich można było podziwiać obficie kwitnące róże ‘Heidetraum’, wyprodukowane w szkółce Rosarium.

Z ramienia Polskiego Towarzystwa Różanego w konferencji uczestniczyli Janina Chodun, Weronika Lenarczyk, Wioleta Maciejewska, Tadeusz Pałka, Łukasz Rojewski i Bożena Matysiak.

Wspaniały wygląd pomieszczeniom konferencyjnym oraz uświetnienie bankietu pokazem kwiatowym zapewnili: duet Kwiaty & Miut oraz Miasto Kutno wraz z Weroniką Lenarczyk z Kutnowskiego Domu Kultury. W bukietach inspirowanych sztuką renesansu podziwialiśmy angielskie róże ‘Constance Spry’.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter