Ogród Łazienki Królewskie w Warszawie

Powierzchnia dzisiejszych Ogrodów Łazienkowskich wynosi 76 hektarów, na które składają się ukształtowane w różnych latach, zróżnicowane pod względem stylistycznym, trzy ogrody: XVIII-wieczny Ogród Królewski, XIX-wieczny Ogród Romantyczny i XX-wieczny Ogród Modernistyczny.

Arboretum w Wojsławicach

Ogród w Wojsławicach to magiczne miejsce, które każdego dnia i każdego roku wygląda inaczej. Powierzchnia Arboretum w 2005 r. wynosiła 62 ha. W 2017 r. otwarto GEOretum, a w 2018 r. Ogród Milenijny i ciągle nasadzane są nowe rośliny.

Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie

Pałac w Wilanowie to dawna wiejska rezydencja króla Jana III Sobieskiego wybudowana przez niego w stylu włoskim, zachowująca ścisły związek z naturą,

Zamek Królewski w Warszawie – Ogrody

Ogrody zamkowe, to dziś wymarzone miejsce odpoczynku, dostępne dla wszystkich chętnych. Z jednej strony otoczone majestatyczną bryłą Zamku, z drugiej otwierające się na piękną panoramę doliny Wisły,

Ogrody Zamku Królewskiego na Wawelu

Ogród renesansowy, tarasowy, udostępniony do zwiedzania od 2015 r. Został odtworzony na podstawie badań archeologicznych i wzmianek historycznych.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Ogród założony w 1811 r., znajduje się na terenie Ostrowa Tumskiego, nieopodal katedry św. Jana Chrzciciela i kościoła św. Krzyża. Obecnie jego powierzchnia to ok.7,5 ha, ok. 7,5 tys. gatunków roślin, w tym 27 to pomniki przyrody: dęby, cisy, buki, platany.

Arkadia – księżnej Heleny Radziwiłłowej

Prace przy zakładaniu ogrodu rozpoczęto wiosną 1778 roku, lecz trwały jeszcze długo, bo aż do śmierci księżnej w 1821 roku. Powierzchnia ogrodu wynosi ok. 14 ha i jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, zabytkiem architektury ogrodowej z końca XVIII wieku, który zachował pierwotną koncepcje przestrzenną.

Dwór w Koszutach – róża ‘Koszuty’

Obecnie park zajmuje powierzchnię 4,7 ha. Odtworzenie parku w tej postaci było możliwe dzięki zachowanej mapie z 1830 roku z jego uproszczonym planem oraz dzięki przekazom ustnym mieszkańców Koszut.

Zespół pałacowo-parkowy Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie

Ogród nieborowski posiada położone przed południową elewacją pałacu partery kwiatowe i niskie labirynty bukszpanowe oraz szeroką aleję lipową z trawnikiem dywanowym wytyczoną na osi założenia pałacowego, otoczoną symetrycznie rozplanowanymi po obu jej bokach gabinetami i boskietami, uformowanymi ze strzyżonych szpalerów grabowo-lipowych.

Arboretum w Kórniku

Bogata kolekcja dendrologiczna powstała dzięki działalności kilku pokoleń rodziny Działyńskich, a jej założycielem był Tytus Działyński. Obecnie powierzchnia Arboretum wynosi 50 ha.