Ogród Botaniczny w Lublinie

Ogród Botaniczny w Lublinie został założony w 1965r. Jest malowniczo położony w dolinie rzeki Czechówki. Różnice wysokości wynoszą około 40 m, co daje możliwość doskonałej prezentacji roślin w Alpinarium.

Ogród Botaniczny w Kielcach

Kielecki Ogród Botaniczny, to najmłodszy stażem Ogród Botaniczny w Polsce, chociaż sam proces od narodzenia się idei do pozyskania terenu i otwarcia – trwał 50 lat.

Park Mużakowski

Park Mużakowski to obiekt transgraniczny polsko-niemiecki został wpisany listę UNESCO w 2004 roku. Największy park krajobrazowy Europy, o powierzchni ponad 700 ha.

Park i Pałac w Pszczynie

Park Zamkowy zajmuje ok. 48 ha. Jest to park krajobrazowy, tzw. angielski. Pośrodku znajduje się rozległa polana, a dalej widoczne są stawy na rzece Pszczynce i wzgórza w północnej części parku.
W XIX w. parku pojawiły się wszystkie charakterystyczne dla tego typu założeń elementy: rozległe otwarcia widokowe, malownicze skupiska drzew i krzewów, liczne rozlewiska i stawy z wysepkami i łukowatymi mostkami.

Park przy pałacu Zamoyskich w Kozłówce

Pałac w Kozłówce, to późnobarokowa rezydencja magnackich rodów Bielińskich i Zamoyskich, znajdująca się w małej miejscowości Kozłówka w województwie lubelskim, otoczony pięknie utrzymanym parkiem.

Ogród Łazienki Królewskie w Warszawie

Powierzchnia dzisiejszych Ogrodów Łazienkowskich wynosi 76 hektarów, na które składają się ukształtowane w różnych latach, zróżnicowane pod względem stylistycznym, trzy ogrody: XVIII-wieczny Ogród Królewski, XIX-wieczny Ogród Romantyczny i XX-wieczny Ogród Modernistyczny.

Arboretum w Wojsławicach

Ogród w Wojsławicach to magiczne miejsce, które każdego dnia i każdego roku wygląda inaczej. Powierzchnia Arboretum w 2005 r. wynosiła 62 ha. W 2017 r. otwarto GEOretum, a w 2018 r. Ogród Milenijny i ciągle nasadzane są nowe rośliny.

Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie

Pałac w Wilanowie to dawna wiejska rezydencja króla Jana III Sobieskiego wybudowana przez niego w stylu włoskim, zachowująca ścisły związek z naturą,

Zamek Królewski w Warszawie – Ogrody

Ogrody zamkowe, to dziś wymarzone miejsce odpoczynku, dostępne dla wszystkich chętnych. Z jednej strony otoczone majestatyczną bryłą Zamku, z drugiej otwierające się na piękną panoramę doliny Wisły,

Ogrody Zamku Królewskiego na Wawelu

Ogród renesansowy, tarasowy, udostępniony do zwiedzania od 2015 r. Został odtworzony na podstawie badań archeologicznych i wzmianek historycznych.