Różanka w Szczecinie

Różanka została założona w 1928 roku z okazji wystawy ogrodniczej i zjazdu ogrodników, a w latach 30. była rozbudowywana.

Dwór w Koszutach – róża ‘Koszuty’

Obecnie park zajmuje powierzchnię 4,7 ha. Odtworzenie parku w tej postaci było możliwe dzięki zachowanej mapie z 1830 roku z jego uproszczonym planem oraz dzięki przekazom ustnym mieszkańców Koszut.

Ogród Botaniczny w Powsinie – Kolekcje Róż

Kolekcja Ogrodu Botanicznego powstała w roku 1998, a w 2008 uzyskała status kolekcji narodowej przyjmując nazwę Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż. To największa kolekcja róż w kraju i licząca się na świecie, pod względem różnorodności odmian i gatunków.

Ogród Różany Zamku w Łańcucie

Historia Ogrodu Różanego w Łańcucie sięga początków XX w., kiedy to zgodnie z wolą jego ówczesnych właścicieli, Romana Potockiego i jego żony Elżbiety z Radziwiłłów, zamek łańcucki przekształcono w nowoczesną rezydencję i zmieniono jego otoczenie.